Välkommen till Byggstark!

Vi arbetar i huvudsak med ROT-arbeten. Reparationer,ombyggnader och tillbyggnader.
Vår personal utför träarbeten,byggnadssmide,håltagning i betong, målningsarbeten
och rivningsarbeten. För närvarande är vi 10 anställda med Lennart Stark i spetsen.